Общи условия за използване на уеб сайта на нотариус Стилиян Тютюнджиев (065)

І. Общи положения

Чл.1. Настоящите “Общи Условия” се отнасят за ползването на уеб сайта (notary065.bg) на нотариус Стилиян Тютюнджиев с адрес: София, ул. “Княз Бориз І” 85, тел.: +359 2 986 7575, e-mail: notary065@abv.bg и лицата, които го използват (наричани за краткост потребители).
Чл.2. С използването на този уеб сайт, потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия.
Чл.3. Уеб сайтът е изграден при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за събирането и обработването на личните данни на своите потребители. Повече за това можете да научите в “Политика за поверителност и защита на личните данни“.
Чл.4. Нотариус Стилиян Тютюнджиев поддържа актуална информацията на уеб сайта, което не изключва възможността понякога да съществуват пропуски. нотариус Стилиян Тютюнджиев не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.
Чл.5. нотариус Стилиян Тютюнджиев не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.

ІІ. Авторски права

Чл.6. Всички изображения, текстове и друга информация публикувани в уеб сайта на нотариус Стилиян Тютюнджиев са представени единствено с информационна цел.
Чл.7. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уеб сайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на нотариус Стилиян Тютюнджиев и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сайт или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено.

ІІІ. Връзки (линкове)

Чл.8. Уеб сайтът съдържа връзки към други сайтове. Те са поставени единствено за удобство на потребителя и нотариус Стилиян Тютюнджиев не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

ІV. Други

Чл.9. Нотариус Стилиян Тютюнджиев си запазва правото да извършва промени по настоящите “Общи Условия” без предварително уведомление.
Чл.10. Нотариус Стилиян Тютюнджиев си запазва правото да извършва промени по съдържанието на сайта без предварително уведомление.
Чл.11. За всички неуредени в тези “Общи Условия” въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Този уебсайт използва бисквитки, които подобряват работата му. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close