Нотариална кантора Тютюнджиев

екип на нотариална кантора Тютюнджиев

Нотариалната кантора на нотариус Стилиян Тютюнджиев е основана в София през септември 1998 г., когато започва да функционира свободен Нотариат в Република България. Нотариус Стилиян Тютюнджиев е един от първите нотариуси от учредяването на Нотариалната камара, регистриран под № 065. Екипът се състои от квалифицирани служители и юристи с опит, подпомагащи функцията на нотариуса и гарантиращи компетентна дейност. Кантората разполага и с помощник-нотариус.

В нотариална кантора Тютюнджиев ще бъдете обслужени възможно най-бързо, ефективно и компетентно. Нотариусът и неговия екип ще разгледат подробно и задълбочено Вашия казус като безпристрастно ще съдействат за опазване на правата и интересите на страните. Без колебание може да споделите всички Ваши притеснения и въпроси относно конкретния случай, а нотариусът ще Ви упъти, ще изясни фактическото положение, в което се намирате и ще Ви запознае ясно и недвусмислено с правните последици от конкретните действия.

Кантората, разположена в центъра на София на ул. “Княз Борис І” № 85 в непосредствена близост до Съдебната палата и площад Македония, е с работно време от понеделник до четвъртък от 09:00 ч. до 16:30ч. и в петък от 09ч. до 14.00 ч. Кантората не работи през официални празнични дни, както и в събота и неделя. Вижте карта и контактна информация >>

Дейност на нотариус Стилиян Тютюнджиев

екип на нотариална кантора Тютюнджиев

Дейността на нотариус Стилиян Тютюнджиев включва извършване на всички видове нотариални удостоверявания, в това число, но не само пълномощни, преписи от документи, декларации, заявления, удостоверения, всякакви видове договори, споразумения, завещания (нотариални и саморъчни), сделки с недвижими имоти и МПС, договори за доброволна делба, брачен договор, обстоятелствени проверки, констативни нотариални актове.

Възможно е да бъде извършена заверка и извън нотариалната кантора след предварително уговорен ден и час, включително и след работно време.

Връчват се нотариални покани на територията на гр. София, оформят се и констативни протоколи.

Извършват се консултации и справки в удобно за клиента време.

Защо е необходимо нотариално удостоверяване?

Герб на Нотариална камара на Република България

Нотариалното удостоверяване е необходимо, защото при частноправните отношения личния интерес на страните може да ги направи недостоверни.

Следователно трябва да вземе участие едно трето лице, чуждо на сделката, облечено с официална удостоверителна власт, което да удостовери писмено нейното осъществяване.

Всички нотариални удостоверявания, извършени по надлежния ред са правни актове и имат законна доказателствена сила за удостоверените обстоятелства.

Права на нотариуса

  • Независимост на нотариуса – нотариусът при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
  • На нотариуса се дължи съдействие и уважение от всички правни субекти, те са длъжни да го подпомагат в дейността и да зачитат неговата личност.
  • Нотариусът има право да се среща насаме с лицето поискало съдействие, а ако молителят пожелае на срещата могат да присъстват и други лица.
  • Неприкосновеност на служебния архив –никой няма право на достъп до служебния архив без съгласието на нотариуса, с изключение на страните, ако нотариусът е дал съгласие или ако такъв достъп е регламентиран от закона. Във всички случаи, когато други лица имат достъп до архива те трябва да пазят тайната на съответния архив.
Задължения на нотариуса
  • Задължение за съдействие.
  • Задължение за безпристрастност – нотариусът се подчинява единствено на закона и трябва да подпомага еднакво и двете страни в производството.
  • Задължение за опазване на правата и интересите на страните – нотариусът е длъжен да упътва страните, да изяснява тяхната воля и фактическото положение в което се намират; да ги запознава ясно и недвусмислено с правните последици от техните действия и да не допуска пропуски и бавност в работата си.
  • Задължение за опазване на тайна – нотариусът е длъжен да не довежда до знанието на трети лица факти и обстоятелства станали му известни по време на работата и да не се възползва от тях за свое или чуждо облагодетелстване.

Нотариалните услуги в нотариална кантора Стилиян Тютюнджиев се заплащат според официалната ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Този уебсайт използва бисквитки, които подобряват работата му. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close