Защо да заверявате нотариално договора за наем

“Наем или заем” – това е темата, която през последните години е на дневен ред. Точен отговор на въпроса дали да живеете на чуждо място и да плащате на собственика или да си купите имот и да плащате на банката, няма. Факт е обаче, че се увеличи броят на тези, които желаят да живеят под наем.

Особено важна част от процес по наемане на жилище е сключването на договор, който трябва така да е направен, че да защитава и двете страни. Това, което обаче почти всички участници в този процес пропускат, е нотариалната заверка на договора.

Статистиката показва, че едва около 3% от този вид договори минават през нотариус. Мнозина ще кажат, че не знаят правните последици от подобно “упражнение” и не виждат смисъл в него. За съжаление не са малко случаите, при които наемателят напуска имота, оставяйки щети. Най-често те са неплатени сметки и по-рядко изпочупени мебели или други поражения по имота. За да си вземе наемодателят парите той трябва да има изпълнителен лист. Когато имаш нотариално заверен договор, възможността да вземеш изпълнителен лист на извънсъдебно основание, е много по-бърза и реална. Ако не е нотариално заверен договорът за наем, трябва да се преследва наемателят по общия ред. При договора има двустранна сделка, заверени са подписите и на двете страни и когато наемодателят покани наемателя да плати наема за м. ноември, например и докаже, че няма превод, ще може да си вземе парите по-лесно. Наличието на нотариално заверен договор дава възможност на страните да си търсят по-лесно правата.

Често хората смятат, че ако заверят договора за наем нотариално, това ги задължава плащанията да минават по банков път. Ако наемът на година надвишава 15 000 лв. (1250 лв. на месец) тогава законът казва, че сумата трябва да минават по банков път, но ако е под 15 000 лв. годишно, може да се дават кеш. Това, че плащането не се извършва по банков път, не означава, че договорът е недействителен.

По отношение на комуналните услуги, най-добрият вариант е наемателят да направи партиди на свое име, което става със съгласие на наемодателя. Това е изгодно и за собственика, защото при евентуални просрочия фирмите за събиране на взимания ще досаждат първо на наемателя, а и всяка неприятност по спиране и възстановяване на доставката на електричество, ще бъде ангажимент на наемателя. Това е възможно за електричеството. За парното също може партидата да е на името на наемателя, но при неплащане наемателят и собственика на имота отговарят солидарно, т.е. ако наемателят не плати сметките към “Топлофикация” продължава да си търси парите от собственика, а не от лицето живяло под наем.

 

Статията е публикувана за първи път във Факти.бг