Как да купите имот, ако сте в чужбина

Покупка на имот от българи в чужбина

През последните две години на пазара на недвижими имоти у нас се отчита ръст при покупката на имоти от българи, които живеят в чужбина. Масово огледи се реализират през летните месеци, когато сънародниците ни са в няколкоседмичен отпуск и решават да почиват в родината си. Покупката на жилище или ваканционен имот, обаче трудно може да се реализира бързо. Дори и в най-добрия случай са необходими поне 20-тина дни от огледа на имота до изповядването на сделката пред нотариус.

В този случай вариантите за купувача са два – или да дойде специално до България за изповядване на сделката или да даде пълномощно. При втората опция има два начина. Първият е този, който купува имота да извади нотариално заверено пълномощно при тукашен нотариус. Това е по-евтиния и практикуван вариант. Другият е да от страната, в която живее да издаде такъв документ. Консулът действа като български нотариус и заверява пълномощното с комплекта необходими декларации.

Отивайки при нотариус пълномощникът е необходимо да носи, освен пълномощното, и комплект декларации – за гражданство и жителство и тази по чл. 264 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс. При тях обаче има един момент, който трябва да се отчете от страните, извършващи покупко-продажба на недвижим имот: Единствен слаб момент на тези декларации е, че важат за календарната година, което не е толкова правилно, защото има един период, в който данъците са дължими, но не са изискуеми. Дефакто от 1 януари до 1 март теоретично дължа, но не ми са изискуеми. Защо тази декларация, че дължа данъци и такси, да не важи примерно до 1 март, би било по-логично? Би трябвало да се помисли за един по-гъвкав вариант на тези декларации. Има и друго неудобство. Ако поради една или друга причина имотът не се продаде до Коледа, то след 1 януари на следващата година трябва да се издавят нови декларации, тъй като наличните са от предходната година, т.е. с изтекъл срок.

Не са малко и случаите, в които чужденец купил имот в България иска да го продаде. През последните 5 години много от тях решиха да се разделят с инвестицията си направена у нас. Повечето купуваха имоти буквално по картинка, без да идват на място. Аналогично – сега предпочитат да не идват лично до родината ни, когато се стигне до прехвърляне на имота на новия собственик. В този случай е важно да се знае, че българският консул може да завери пълномощно от чужденец, което да служи на територията на България.

Друг важен въпрос е срокът на пълномощното. Ако в него не се посочи срок, то важи до извършване на действието или до смъртта на единия от двамата (упълномощител или упълномощен) или до оттеглянето му. Някои продавач може да прецени, че примерно след 1 декември не желае да продава имота си.

Краят на годината е периодът, в който се сключват най-много сделки с недвижими имоти. Така, че ако сте решили да именно тогава да продадете или купите имот, то не чакайте последния момент.

 

Статията е публикувана за първи път във Факти.бг