Нотариална кантора Тютюнджиев

Нотариалната кантора на нотариус Стилиян Тютюнджиев е основана в София през септември 1998 г., когато започва да функционира свободен Нотариат

Вижте тук >>

Нотариални услуги в нотариална кантора Стилиян Тютюнджиев

В нотариалната кантора на нотариус Стилиян Тютюнджиев (065) се извършват заверка на документи, нотариални актове, завещания, сделки с МПС, сделки

Вижте тук >>
екип на нотариална кантора Тютюнджиев

Екип на нотариална кантора Тютюнджиев

Екипът на нотариална кантора Тютюнджиев се състои от квалифицирани служители и юристи с опит, подпомагащи функцията на нотариуса и гарантиращи...

Прочетете повече
документи

Съвети и ЧЗВ за нотариалната дейност

Кой е нотариус Стилиян Тютюнджиев? Нотариус Стилиян Тютюнджиев е един от първите нотариуси от учредяването на Нотариалната камара, регистриран под...

Прочетете повече
тарифа

Тарифа за нотариалните такси

Всички цени на нотариалните услуги, извършвани в кантората на нотариус Стилиян Тютюнджиев (065) и неговия екип, са според ТАРИФА за...

Прочетете повече
кантора в София

Контакти с нотариус Тютюнджиев в София-Център

За контакти с нотариус Стилиян Тютюнджиев (065) използвайте следните координати (или формата за обратна връзка по-долу): Адрес на кантората: гр....

Прочетете повече

Нотариални дейности

Нотариалната кантора на нотариус Стилиян Тютюнджиев (065) съществува от 1998 година и е една от първите в град София, а и в България. Кантората се намира на удобно място в центъра на столицата, а екипът й се състои от квалифицирани юристи, служители и помощник-нотариус.

Нотариус Тютюнджиев е регистриран под № 065 към Нотариалната камара и извършва всички нотариални услуги, които са регламентирани от закона: удостоверяване, изготвяне и заверка на документи като нотариални актове, нотариално удостоверяване на подпис, завещания (саморъчни и нотариални), договори за сделки с МПС и с недвижими имоти, доброволна делба, дарения, брачни договори, нотариални покани, констативни протоколи, споразумения, декларации, заявления, обстоятелствени проверки и т.н.

В кантората на на нотариус Стилиян Тютюнджиев ще бъдете обслужени бързо, ефективно и компетентно. Ще бъде обърнато задълбочено внимание на Вашия казус и ще се отнесат към двете страни безпристрастно и с пълно съдействие. Ще Ви бъде отговорено на въпросите, ще Ви се изясни фактическото положение, в което се намирате, и ще бъдете запознати с правните последици от конкретните действия по казуса.

Нотариалната кантора се намира в центъра на София, до Съдебната палата, с работно време от понеделник до четвъртък от 09 ч. до 16.30 ч. и в петък от 09:00 до 14:00 часа.

Нотариус Тютюнджиев и неговият екип не работят в събота и неделя, както и по празници, но с предварителна уговорка, могат да извършат за Вас нотариалните услуги, от които се нуждаете и в извън работно време. Извършват се и посещения по домовете за тежко болни и трудноподвижни хора.

Нотариалните дейности, извършвани от нотариусите и, в частност от Стилиян Тютюнджиев (065), се делят на удостоверителни и неудостоверителни, като всеки от двата вида дава на нотариуса следните правомощия и задължения:

 • Удостоверява подписи, дати, съдържание на документи, както и верността на преписи от документи.
 • Съхранение на завещания, документи и книжа.
 • Обявява завещания.
 • Съставя и подписва нотариални актове.
 • Съставя актове и констативни протоколи.
 • Връчва нотариални покани.

Вижте всички услуги >>

 • Изготвяне и проверка на проекти за документи – нотариални актове, договори, пълномощни, завещания и др.
 • Дава устни и писмени консултации.
 • Посредничи при изясняване волята на страните.
 • Набавя справки, документи, книжа и други.
 • Изпълнява завещания и управление на имущество.

Вижте всички услуги >>

Цените на нотариалните услуги са според официалната ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Вижте таксите>>

Споделете:
Прочетете повече

Нотариус в София – Стилиян Тютюнджиев (065)

нотариус Стилиян Тютюнджиев

Нотариус Стилиян Тютюнджиев е юрист с дългогодишна практика и опит. Завършва ВИ “Г. Димитров” – МВР, специалност “Право” през 1991 г. Работил е като адвокат по гражданско право до вписването му като нотариус през 1998 г. Владее руски език.

 

Помощник-нотариус Владимир Гълъбов

Помощник-нотариус Владимир Гълъбов

Владимир Гълъбов работи като помощник-нотариус по заместване в кантората на нотариус Тютюнджиев от 2013 година. Завършва СУ през 2012 година, специалност “Право”. През 2016 г. започва подготовката си за докторантура по Конституционно право. Владее отлично английски език.

Вижте целия екип >>

Споделете: