Съвети и ЧЗВ за нотариалната дейност

Кой е нотариус Стилиян Тютюнджиев?

нотариус Стилиян Тютюнджиев

Нотариус Стилиян Тютюнджиев е един от първите нотариуси от учредяването на Нотариалната камара, регистриран под № 065. Нотариалната му кантора в София-Център е основана през септември 1998 г., когато започва да функционира свободен Нотариат в Република България. Кантората разполага и с помощник-нотариус.

Стилиян Тютюнджиев е юрист с дългогодишна практика и опит. Завършва ВИ “Г. Димитров” – МВР (днес Академия на МВР), специалност “Право” през 1991 г. Работи като адвокат по гражданско право от началото на кариерата си до вписването му като нотариус през септември 1998 г. Владее руски език.

Като нотариус той е оторизирано от държавата лице, което дава юридическа санкция на сделките с недвижими имоти и движимо имущество. Гарант е на гражданския оборот. Ежедневната дейност на нотариуса го прави най-добрия специалист в юридическото съсловие в практическата реализация и теоретическите познания в областта на вещното, наследствено и облигационно право.

Нотариалното удостоверяване е необходимо, защото при частноправните отношения личния интерес на страните може да ги направи недостоверни. Следователно трябва да вземе участие едно трето лице, чуждо на сделката, облечено с официална удостоверителна власт, което да удостовери писмено нейното осъществяване. Всички нотариални удостоверявания, извършени по надлежния ред са правни актове и имат законна доказателствена сила за удостоверените обстоятелства.

 • Независимост – при изпълнение на своите функции той се подчинява само на закона.
 • На нотариуса се дължи съдействие и уважение от всички правни субекти.
 • Има право да се среща насаме с лицето поискало съдействие, а ако молителят пожелае на срещата могат да присъстват и други лица.
 • Неприкосновеност на служебния архив – никой няма право на достъп до служебния архив без съгласието му.
 • Да оказва съдействие.
 • Да е безпристрастен – нотариусът се подчинява единствено на закона и трябва да подпомага и двете страни еднакво.
 • Да опазва правата и интересите на страните.
 • Да пази тайната на производството.

Когато лицата участващи в нотариалното производство са неподвижни или тежко болни, нотариусът извършва посещение по домовете, болници, хосписи, домове за възрастни и болни хора.

 • Удостоверяване на подписите, датата и съдържанието на документи като пълномощни, декларации, договори и други.
 • Удостоверяване на верността на преписи от документи.
 • Съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа.
 • Обявяване на саморъчни завещания.
 • Съставяне и удостоверяване на нотариални актове при сделки с недвижими имоти като покупко-продажба, дарение, замяна, делба и т.н.
 • Съставяне на актове за нотариални завещания и за отмяна на завещания.
 • Съставяне на констативни протоколи.
 • Връчване на нотариални покани.
 • Удостоверявания, възложени му от закона като протести по записи на заповед.
 • Изготвяне и проверка на проекти за документи като нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания и други.
 • Консултации – устни и писмени.
 • Посредничество при изясняване волята на страните.
 • Набавяне на справки, документи, книжа и други.
 • Изпълнение на завещания и управление на имущество.

Когато участващите в нотариалното производство не владеят български език задължително се използва заклет преводач. Може да бъде осигурен от нотариуса.

Когато участващите в нотариалното производство са глухи, неми, или глухонеми, задължително се назначава тълковник. Нотариусът работи с няколко тълковника, които могат да бъдат осигурени при нужда.

Нотариусът има достъп до имотния регистър на агенцията по вписвания и може да извършва справки за наличие на вещни тежести, (възбрани, ипотеки, сервитути) както и да проверява кой е действителния собственик на имота и кои са били предишните му такива. (да проследява историята на имота).

Този уебсайт използва бисквитки, които подобряват работата му. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close